El Consell d’Europa a través del Conveni Europeu del Paisatge (Firenze, 2000) reconeix que el paisatge contribueix a la formació de les cultures locals i a la consolidació de la seva identitat. Davant del creixement urbanístic i els canvis econòmics que acceleren la seva transformació, proposa que es realitzin tasques de sensibilització sobre els valors del paisatge i dels canvis que pateix. L’observació fotogràfica del paisatge ens permet fer un seguiment de les modificacions que han tingut i tenen lloc en la morfologia de Palma.

Paisatge documentat és una secció que ofereix documentació gràfica del paisatge de la ciutat i de la seva evolució.