Escrit sobre la il·luminació a Palma

En els últims mesos s’ha dut a terme la renovació de l’enllumenat públic als carrers del centre històric de Palma i de llocs emblemàtics com el Passeig Sagrera. Malauradament, les noves lluminàries, equipades amb un determinat tipus de bombeta LED que emet una llum blanca molt intensa, estan canviant la manera en què el llum il·luminava les façanes, perjudicant la percepció visual d’aquestes. Per dur a terme aquesta renovació, sembla que s’han tingut en compte arguments únicament ambientals (les bombetes LED economitzen molt millor l’ús d’energia), deixant-se de banda criteris de caràcter patrimonial i estètic.

Ja que la il·luminació esdevé protagonista en l’observació del patrimoni, creiem necessari trobar l’equilibri entre l’ús de tecnologies més netes i la bona percepció del patrimoni cultural de Ciutat, així que ens vàrem adreçar a fer una inspecció “in situ” per tal d’analitzar les deficiències i trobar alternatives.

Manifest en defensa de Palma i en contra de l’aparcament planejat davant La Llotja
Les entitats ARCA, COAIB (Col.legi Oficial Arquitectes Illes Balears), GOA (Grup d’opinió d’arquitectes), JAM (Joves arquitectes de Mallorca) i PALMA XXI:
Manifestem la nostra més ferma oposició a la construcció de l’aparcament soterrat davant la Llotja que vol dur a terme l’Autoritat Portuària amb el vist i plau de l’Ajuntament de Palma. Considerem que la seva construcció seria una agressió irreparable contra la ciutat.
L’esmentat aparcament, actualment en procés de licitació, ocuparia una superfície de més de 11.000 mi tindria més de 250 m de llarg, entre el Bar Pesquero i l’edifici de l’Autoritat Portuària, que amb dues plantes, podrien ser més de 22.000 m2 i per tant amb una capacitat superior a les 500 places.
En contra de l’aparcament del Moll Vell

Davant la notícia publicada als mitjans de comunicació, segons la qual Autoritat Portuària (APB) planeja construir un aparcament subterrani a la zona del Moll Vell, Palma XXI vol expressar la seva ferma disconformitat amb el projecte.

Segons aquesta informació, l’APB té previst construir un aparcament de fins a 460 places en el Moll de sa Llotja. Des de Palma XXI, consideram que aquesta actuació suposaria un “efecte crida” per a milers de cotxes i contribuiria a crear un major problema de trànsit en aquesta zona. A més, és un projecte que va en una direcció oposada al presentat recentment per l’Ajuntament de Palma, on es proposava pacificar el Passeig Marítim i obrir-lo al vianant. Construir un aparcament subterrani al Moll Vell va en contra d’aquesta filosofia, ja que amb l’excusa de crear una ciutat oberta al seu port, enfortim la muralla d’automòbils.

Des de Palma XXI no donarem suport en aquest projecte. Ciutat necessita una planificació urbanística consensuada, amb la participació de les entitats públiques i privades.

Les portes de Mallorca
Comunicat conjunt de Palma XXI i Tramuntana XXI sobre la necessitat de tenir un major protagonisme en el control del trànsit portuari i aeroportuari de Mallorca, així com d’obrir el debat en torn l’impuls d’una moratòria en les polítiques de creixement quantitatiu anunciades.