Història de Palma

Estudiam l’evolució de la ciutat de Palma al llarg de la seva història