Pròleg de la Biografia

Parts de la Biografia

Part I: De la ciutat romana a la ciutat moderna

A través de 18 capítols, que formen la primera part de la biografia de Palma volem fer un ràpid recorregut per aquelles etapes per les quals ha passat la ciutat, des de que la fundà el cònsol romà Quint Cecili Metel l’any 123 aC fins a arribar al segle XX.

Consultar per capítols

Part II: La ciutat moderna, de 1900 a 1936

Els 21 capítols de la publicació retraten un apassionant un primer terç de segle a Palma. L’energia creativa es va desenvolupar de forma contínua en múltiples activitats que van convertir la ciutat en una de les més modernes d’Europa.

Consultar per capítols

Part III: La ciutat durant el franquisme, de 1936 a 1975

Amb la guerra civil, Palma queda ferida i aïllada. Els 21 capítols de la publicació mostren l’evolució de Ciutat després d’aquell 18 de juliol de 1936. El paper de Joan Marc, així com l’arribada del boom turístic són determinats durant els quaranta anys de franquisme.

Consultar per capítols

Part IV: La ciutat turística,
de 1975 a 2020

Després del big bang turístic i la primera crisi sistèmica internacional de 1973, la fi del franquisme i la transició democràtica, Palma s’integra a l’òrbita neoliberal que domina a Europa i es defineix com una ciutat cosmopolita amb conflictes de gentrificació i turistificació greus.

Consultar per capítols