Història de Palma

Estudiam l’evolució de la ciutat de Palma al llarg de la seva història

La ciutat actual

Generam, ordenam, interpretam i difonem coneixement sobre la situació actual de Palma, amb focus amb la configuració del model de ciutat.

Palma del futur

Realitzam propostes de futur per un creixement sostenible i favorable als seus residents i als visitants, i les posicionam als espais de participació ciutadana amb les institucions i altres entitats socials.