L’informe publicat l’any 2019 per Transport & Environment situava Palma com la segona ciutat d’Europa més contaminada pels creuers, després de Barcelona. El turisme de creuers i megacreuers, tal com és gestionat en els darrers anys, és absolutament insostenible i no desitjable per a la nostra ciutat. En un context de crisi climàtica i transició ecològica, Palma rep la visita d’uns megacreuers que en els últims anys no han parat de créixer en grandària, en nombre de passatgers i en nombre d’escales.

D’igual manera, s’han incrementant any rere any la contaminació atmosfèrica, l’emissió de gasos perjudicials per a la salut, el soroll, l’impacte paisatgístic, la pèrdua del teixit comercial (els comerços tradicionals, sense poder afrontar el lloguer dels locals, són substituïts per franquícies i serveis turístics). A més, es veu afectat el dret a la ciutat dels residents i la qualitat de l’experiència dels visitants.

Per aquestes i d’altres qüestions, Palma XXI forma part de la Plataforma contra els Megacreuers, mitjançant la qual es realitzen diverses actuacions per a aconseguir un turisme responsable i positiu per a residents i visitants.

Dades generals sobre la industria del turisme de creuers i els seus impactes econòmics, socials i mediambientals, amb especial atenció a la ciutat de Palma.

El mes de juny de 2019 es presenta el Manifest contra els megacreuers, el qual és signat per més d’una vintena d’entitats (veïnals, ecologistes, socials) i una trentena de personalitats del món de la cultura, la política i l’empresa. Mitjançant una campanya pública, més d’11.000 ciutadans se sumen al Manifest.

Divendres 26 de juliol va tenir lloc al Centre Flassaders de Palma la Jornada internacional sobre turisme de megacreuers: “Limitar o morir d’èxit?”, a la qual hi participaren experts d’Itàlia, Alemanya, Bèlgica i Espanya amb l’objectiu d’aportar dades, generar propostes i reflexionar entorn del model del turisme de megacreuers i els seus impactes a nivell ambiental i social.

Consulta el resum de la jornada aquí.

Jornada internacional sobre turismo de megacruceros: limitar o ...

El 16 de setembre de 2019 la Plataforma contra els megacreuers presentava la proposta de declaració d’una moratòria en la contractació de creuers i megacreuers en el port de Palma i la regulació de la visita de creueristes; amb els punts següents:

  1. L’objecte d’aquesta MORATÒRIA és suspendre temporalment la contractació dels serveis portuaris de desembarcament, embarcament i amarrament de creuers i megacreuers al port de Palma.
  2. La MORATÒRIA entrarà en vigor immediatament i tindrà vigència fins a l’aprovació d’una nova regulació més restrictiva de l’activitat creuerista basada en un diagnòstic fidedigne i contrastat sobre els efectes de l’activitat dels creuers i megacreuers.
  3. Durant la MORATÒRIA, una comissió tècnica qualificada i independent de les parts interessades, definirà els límits de la capacitat de càrrega mediambiental, social i econòmica del turisme de creuers i megacreuers a Palma i especialment al seu centre històric.
  4. Es durà a terme un estudi elaborat per entitats independents qualificades per avaluar els paràmetres contaminants conseqüència de l’activitat de creuers i megacreuers, i, en particular, l’emissió de gasos i partícules ultrafines mitjançant punts de mostreig instal·lats en xarxa, en ubicacions davant del port i a la resta de la ciutat.
  5. Durant el període que duri la MORATÒRIA, els creuers i megacreuers que arribin al port de Palma aplicaran les mesures de prevenció de contaminació atmosfèrica relatives als nivells de gasos contaminants, d’efecte hivernacle i nocius per a la salut pública, com ja s’exigeix en altres zones d’Europa com la mar Bàltica o la mar del Nord.
  6. Per a una major transparència i democràcia, durant la MORATÒRIA s’establiran les bases per a una participació dels poders públics locals en la representació que vagi més enllà de la mera presència en el Consell d’Administració i garanteixi la representació dels agents socials.
  7. Es duran a terme les accions adients amb l’objectiu d’assolir la cogestió del port.
  8. Es posaran en marxa sistemes de gestió de la informació per tal de garantir la transparència en relació amb la contractació i negociació amb les navilieres. La informació estarà disponible en línia de manera oberta i en temps real.
  9. Per fer un seguiment de les mesures esmentades es farà una Comissió de la Moratòria en la qual estaran representats: l’Autoritat Portuària de Balears, les institucions autonòmiques i locals, així com el sector empresarial i les entitats socials proposants.
  10. Rebutjam la política de fets consumats en activitats sospitoses de perjudicar l’interès general. Com s’ha fet a l’àmbit urbanístic i d’oferta d’allotjament turístic, demanam un téntol immediat i un debat real en defensa del bé comú, el principi de precaució i la participació ciutadana.

31/07/2019 Reunió amb la Sra. Elena Navarro, regidora de Turisme, Sanitat i Consum de l’Ajuntament de Palma.
06/08/2019 Reunió amb el Sr. Andreu Serra, conseller executiu de Turisme i Esports del Consell Insular de Mallorca.
06/09/2019 Reunió amb la Sra. Neus Truyol, regidora de Model de ciutat, Habitatge digne i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Palma, i representant al Consell d’Administració de l’APB per part de l’Ajuntament.
10/06/2020 Reunió amb el grup parlamentari del PSIB-PSOE per tractar la gestió del turisme de megacreuers post-Covid.
15/06/2020 Reunió amb el grup parlamentari de MÉS per tractar la gestió del turisme de megacreuers post-Covid.