Palma del futur

Realitzam propostes de futur per un creixement sostenible i favorable als seus residents i als visitants, i les posicionam als espais de participació ciutadana amb les institucions i altres entitats socials.