L’any 1901, amb cert retard respecte a la resta de ciutats de l’estat, s’aprovà el Pla Calvet, un projecte de reforma i eixample de la ciutat de Palma que suposaria el creixement de la urbs fora de l’àmbit de les murades. Tot i que anys abans la planificació urbana ja s’havia aplicat a barriades extramurs com Santa Catalina, l’eixample de Calvet suposà l’ordenació de l’expansió del nucli urbà, alhora que connectava els ravals amb el centre històric.

Malgrat la transcendència d’aquest fet i de la influència que l’Eixample té en la major part dels ciutadans de Palma, aquesta zona de Ciutat queda sovint en un segon pla. Així, el focus d’atenció en el debat del model de ciutat, en les noves intervencions urbanístiques o en els programes educatius i activitats divulgatives envers Ciutat que s’ofereixen avui dia, es dirigeix essencialment al centre històric.

Re-pensar l’Eixample neix a partir d’un dels objectius principals que regeixen Palma XXI: estudiar l’evolució de la ciutat de Palma al llarg de la seva història. Aquest propòsit es fonamenta en la importància de conèixer la història de la ciutat, la manera en la qual s’ha vertebrat, per tal de poder idear propostes de futur ben fonamentades que contribueixen a millorar-la.

Emmarcat en el projecte “Re-pensar l’Eixample”, s’ha constituït un equip de feina format per especialistes en la matèria i que han treballat l’Eixample de Palma des de diferents disciplines: arquitectura, geografia, sociologia, ecologia, etc.
La taula de treball es reuneix de manera regular.

Calendari de reunions:
20/03/2019
06/02/2019
22/10/2018

Accions per re-pensar l'Eixample"

Guies urbanes de l’Eixample

Les Guies urbanes de l’Eixample ofereixen diferents modalitats d’apropar-se a l’espai urbà, tant des d’una perspectiva històrica com patrimonial. Les guies estan a més interrelacionades amb altres projectes de Palma XXI, de manera que, combinades amb els llibres de la Biografia de Ciutat i el visor de la Carta històrica de Palma, proposen una experiència transmèdia i multiformat.

Cada guia es presenta en un format de mapa desplegable, enfocada en una zona concreta de Ciutat. A l’anvers del desplegable hi trobam informació general en termes històrics, arquitectònics, etc. Al revers, hi trobam un mapa amb una proposta d’itinerari, amb fotografies i descripcions dels punts d’interès. Així, l’usuari (el lector, el passejant, el ciutadà, el visitant) pot conèixer in situ el territori i posar en context els continguts monumentals, socials, paisatgístics…

Actualment hi ha quatre guies disponibles: “Avingudes”, “De s’Escorxador al Pont des Tren”, “Pere Garau” i “Santa Catalina i es Jonquet”. Per a més informació contacta amb noltros per correu electrònic.

Aquest projecte ha comptat amb la col·laboració d’Arquitectives i el suport de l’Ajuntament de Palma i la Fundació Iniciatives del Mediterrani.

Un glop d’Eixample

Com ha evolucionat l’Eixample? Com és en l’actualitat? I… com volem que sigui?

La jornada “Un glop d’Eixample. Passat, present i futur de l’Eixample de Palma” (30/08/2019) va esdevenir un lloc d’encontre i de debat sobre les possibles alternatives de desenvolupament de l’Eixample en el present i el futur immediat, amb interessant conclussions.

En primer lloc es van oferir tres breus xerrades de 20 minuts de durada cada una, amb el següent contingut: repàs per l’evolució de Palma a través de la Carta històrica, a càrrec de la geògrafa Pilar Buendía; anàlisi dels principals projectes duits a terme a l’Eixample en relació a la mobilitat, l’espai públic i els equipaments, a càrrec de Jaume Garau; i, per últim, l’explicació de les propostes sorgides dins el projecte “Re-Pensar l’Eixample“, que va presentar l’arquitecta Cristina Llorente. Per tancar l’acte es va dinamitzar un espai de reflexió, moderat per l’arquitecte Guillem Aloy, obert a tothom per tal de recollir comentaris i propostes envers el futur de l’Eixample. La Sra. Neus Truyol, regidora de Model de Ciutat, Habitatge digne i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Palma, i Lluïsa Dubon, presidenta de Palma XXI, varen donar la benvinguda als assistents.

La jornada va estar organitzada per Palma XXI i Arquitectives, i va comptar amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports de Consell de Mallorca, la Fundació Iniciatives del Mediterrani i Can Balaguer-Ajuntament de Palma.

“Història de l’Eixample”: Sorgiment i evolució de l’eixample de Palma en relació al procés iniciat prèviament a altres ciutats

Document de recerca que aprofundeix en els esdeveniments que marcarien el procés de creixement de la ciutat de Palma i en els diferents personatges que en participaren activament, així com també en aquells que influenciaren, a partir del seu ideari, el curs en el que succeïen els esdeveniments.

Aquest estudi ha estat el·laborat per Margalida Mestre, doctora en Geografia; i ha comptat amb el suport de la Fundació Guillem Cifre – Caixa Colonya.

Itineraris guiats i activitats

Amb la intenció de contribuir a la difusió i divulgació del coneixement entorn de Ciutat en general i a l’Eixample en particular, Palma XXI organitza activitats i itineraris guiats oberts al públic en el qual ens endinsam en l’evolució urbana de Palma: en la seva història, la seva arquitectura, urbanisme, paisatge…

A més d’itineraris guiats (com “Ciutats, escacs i murades que s’esbuquen” o “De s’Escorxador al pont des tren”, per exemple), també duim a terme activitats com “De marès i formigó” (un recorregut interactiu al baluard de Sant Pere, on es posa l’edifici d’Es Baluard en context per tal d’esbrinar el paper del museu dins la ciutat i entendre el diàleg entre la construcció contemporània i el patrimoni).

Aquestes activitats es fan habitualment en col·laboració amb altres entitats i institucions, com la Fundació Guillem Cifre – Caixa Colonya, la Fundació Iniciatives del Mediterrani, Arquitectives o el Museu Es Baluard.

Per tal d’estar informats de les properes activitats, segueix la nostra actualitat a xarxes socials o subscriu-te al nostre butlletí.