La ciutat actual

Generam, ordenam, interpretam i difonem coneixement sobre la situació actual de Palma, amb focus amb la configuració del model de ciutat.