Pròleg
Propostes per un futur millor

Propostes per un futur millor

Propostes per un futur millor

Es fa imprescindible pensar que hem de fer pel futur de Palma. Moltes ciutats europees com Venècia, Florència, Viena, Berlín, Amsterdam, Praga o Barcelona, de diferent mida i característiques, però totes amb molt èxit de demanda turística, estan pensant i actuant en com lidiar amb el turisme de masses que les fa insostenibles.

En aquestes ciutats i altres d’arreu del món, estan sorgint moviments socials que diuen basta al creixement descontrolat del turisme de masses i les seves conseqüències per a les poblacions autòctones.

És per tot això que en la darrera part del llibre farem un conjunt de propostes per encaminar la Ciutat de Palma cap a un altre escenari més positiu, diferent del que ara sembla està predestinada.

Un conjunt de propostes que seran coherents amb la història recent, història amb encerts i fracassos que hem de conèixer per no repetir-los.

Per acabar aquesta introducció, dir que el llibre està organitzat amb quatre parts. La primera explica l’evolució de Palma fins al segle XX, és molt general i serveix com a introducció a les altres tres. La segona part explica el creixement i l’evolució de la ciutat des de 1900 fins a la guerra civil. La tercera, va des de 1936 fins al canvi democràtic municipal. La quarta i darrera part, va des de 1975 fins a l’actualitat.
A grans trets, els quatre volums de la Biografia de Palma fan un recorregut per Ciutat seguint les següents etapes:

Palma fins al segle XX

 • Els grans moments de la ciutat abans de la modernització.
 • El projecte liberal per modernitzar Ciutat es posa en marxa.

La ciutat moderna. 1900-1936

 • El projecte modernitzador s’intensifica. 1900-1910
 • El projecte liberal comença a decaure. 1910-1923
 • La modernització de Ciutat es col·lapsa amb la guerra civil. 1923-1936

La ciutat durant el franquisme. 1936-1975

 • La ciutat queda ferida i aïllada. 1936-1950
 • Esclata el boom turístic i urbanístic. 1950-1973
 • La ciutat camina cap a la democràcia. 1973-1979

La ciutat turística. 1975-actualitat

 • La democràcia municipal impulsa el model socialdemòcrata de Ciutat. 1980-1990
 • Palma s’integra amb “èxit” al projecte neoliberal de ciutat. 1990-2007
 • La crisi de la ciutat. 2007-2016
 • Les propostes de futur. 2016-2030