De la ciutat romana a la ciutat moderna
Introducció: de la ciutat romana a la ciutat moderna

Introducció: de la ciutat romana a la ciutat moderna

Introducció: de la ciutat romana a la ciutat moderna

En aquesta primera part de la biografia de Palma volem fer un ràpid recorregut per aquelles etapes per les quals ha passat la ciutat –d’ença que la fundà el cònsol romà Quint Cecili Metel l’any 123 aC fins a arribar al segle XX-, i per aquells fets que han deixat una empremta rellevant que avui encara podem veure o constatar.

En aquest recorregut es posarà de manifest una cosa que és òbvia, que com més ens acostem al segle XX més informació tenim sobre fets històrics, carrers, edificis, etc., sigui perquè encara perviuen, o perquè tenim molta documentació sobre ells.

Després de la fundació de Palma pels romans ens trobem amb alguns segles foscos sobre els quals hi ha poca informació. El que si sabem amb certesa és que Palma ja tenia en l’època musulmana una semblança molt fàcil de reconèixer avui. El principal llegat dels musulmans a la ciutat va ser el tramat dels seus carrers i places, que formen avui encara un dels principals atractius i encants de Palma.

Ara bé, la gran obra que marcarà per sempre la ciutat la varen impulsar Jaume II i els seus successors, amb les grans construccions que constitueixen la seva imatge més internacional: el Castell de Bellver, La Llotja, la Seu, el Palau Episcopal i l’Almudaina.

Durant els segles XVI, XVII i XVIII, trobem dues grans obres, tant per la seva funció, com per la seva durada i l’impacte que tindrien sobre la ciutat: reconduir el llit de Sa Riera del centre a fora de la ciutat, i construir la muralla renaixentista, obra aquesta que duraria més de 200 anys.

Tot i la revolució agermanada i les lluites intestines com les de Canamunt i Canavall, en aquesta època convulsa es van emprendre altres obres de gran importància. Entre les reformes que van canviar la ciutat, i que avui admirem, cal destacar les transformacions de les façanes i els patis de les grans cases, mostra de l’augment de la riquesa de la ciutat a causa de l’èxit en el comerç mediterrani.

Ja entrats en el segle XIX, comença a prendre força la modernització de la ciutat i, fruit de la revolució econòmica que suposen les desamortitzacions, tornem a veure com a la ciutat s’esbuquen molts edificis, s’obren carrers i es creen noves places que avui formen part d’un paisatge urbà molt conegut, com, per exemple, el carrer Conqueridor o la plaça Major.

El procés irreversible de modernitzar la ciutat s’intensificarà a la fi del segle XIX amb l’enderroc de la muralla davant la Llotja. Aquest seria un primer pas que conclouria a principis del XX amb l’enderrocament gairebé total de la muralla que tant va costar construir.

La majoria de vegades aquestes grans transformacions de la ciutat eren fruit de lluites entre diferents forces i interessos d’àmbit europeu o espanyol, que involucraven als ciutadans de Palma creant aliances i divisions. Molt poques vegades eren motivades únicament per les nostres pròpies necessitats locals. Això demostra que Palma sempre va estar connectada al seu entorn espanyol i internacional.

Veurem totes aquestes transformacions i explicarem el context social i polític en què es van produir i quines eren les principals motivacions, els seus protagonistes i els guanys i pèrdues que van suposar per a Palma.

Revisat per

Pere de Montaner

Un dels grans especialistes en història de Palma. Des de 1982 fins al 2015 ha estat l’arxiver-bibliotecari de l’Arxiu Municipal de Palma i ha dirigit la col·lecció Rúbrica de publicacions sobre la ciutat. També ha organitzat nombroses exposicions sobre personatges i èpoques diferents, així com impartit conferències i escrit més de 100 articles sobre diferents temes de la història de Palma.

Nota important: L’autor del text és el col·lectiu “Palma XXI”. La persona que fa la revisió no té per què coincidir totalment amb les idees que expressa l’autor.

Fonts consultades:

LLIBRES GENERALS DE CONSULTA

 1. Gran Enciclopèdia de Mallorca. Direcció General Miquel Dolç. Promallorca Edicions.S.L. 1995.
 2. Història de la Ciutat de Palma. Joan Mas Quetglas. Editorial Moll. 1998.
 3. Palma , recull gràfic 1860-1870. L’Abans. Editorial Efados. 2011.
 4. Cien Años. La Ultima Hora. 1893-1993. Edita Hora Nova SA.
 5. Palma 1900- 1936. (4 toms). L’evolució de la ciutat a través de la imatge. Xavier del Hoyo i altres. Edita Institut d’Estudis Baleàrics. 2005-2013.
 6. Diccionari de partits polítics a les IB.. Sebastià Serra i altres. IEB. Ed. Lleonard Muntaner.2012.
 7. La Ciutat de Mallorca. 750 anys de govern municipal. Ajuntament de Palma. 2000
 8. Valentí Puig. Ed. Destino.1989.
 9. PALMA. Guillem Frontera, Guillem Rosselló Bordoy i Guillem Soler. Ajuntament de Palma. 1988.

OBRES ESCRITES PER AUTORS DE L’ÈPOCA 

 1. La ciutat de Palma .Di Balearen . L’Arxiduc,   1890.
 2. La ciudad de Palma Eusebio Estada . 1892. Biblioteca Digital Hispánica por J. Tous.
 3. Cosecha periodística . Recull d’articles a l’Almudaina. M.S. Oliver . 1891
 4. Les illes venturoses. Stuart, Mary. Dicions documenta balear. 2003
 5. La Ciudad desvanecida . Mario Verdaguer. Ed. Guillermo Canals .2013.
 6. La illa de la calma. Santiago Rusiñol.Edit. Selecta. 1948
 7. Ciutat ha seixanta anys : 1850-1900 Bartomeu Ferrà Perelló. Editral Moll.
 8. Aquella Ciudad de Palma. Jaime Escalas. Editor Escalas. 1957
 9. Recuerdos de Palma. Antonio Pol. Editorial: Tip. de Amengual y Muntaner,, Palma de Mallorca,, 1929
 10. La ciutat de mallorques. M.S. Oliver. Gràfiques Miramar . Palma de Mallorca. 1981
 11. Bartolomé Amengual; ‘La Industria de los forasteros’ . Editorial: Tip. de Amengual y Muntaner,, (1903)

URBANISME 

 1. Raíces de Palma. Carlos Garcia Delgado. Olañeta 1999.
 2. La ciutat de Mallorca i els segles del gòtic. IEB
 3. Climent C i altres. 700 anys de cartografia a les Illes Balears. AJ. de Palma
 4. La evolución urbana de Palma , una visión iconográfica. Juan Tous Melià.
 5. Introducció a la geografia urbana de les Illes Baleares. Coab
 6. Historia del Puerto de Palma de mallorca. Sevillano Colom. F 1974.
 7. Sistema urbano de Mallorca. Quintana. Coab
 8. Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat. Gabriel Bibiloni. Ed. Coc 33. 2012.
 9. Els Barris de Palma. P-G-O-U. Ajuntament de Palma. 1994. Promllorca.S.L.
 10. Historia del arrabal de Sta. Catalina. Santaner Mari J. Ed. Gràfiques Miramar. 1967.
 11. Asi era Sta. Catalina. Albet Herranz. Ed. Temporae.2013
 12. I centenari de l’Endorracament de les Murades de Palma 1902-2002, l’Ajuntament de Palma. Varis autors.
 13. La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponimico. D. Zaforteza. Ajunt. De Palma

ECONOMIA

 1. Historia del turisme a Mallorca. Bartomeu Barceló i Pons. Treballs de la Societat Catalana de Geograf1a – Núm. 50 – Vol. XV.2000
 2. La ciutat amuntegada. Indústria del calçat, desenvolupament urbà i condicions de vida en la Palma contemporània (1840-1940). Joana Maria ESCARTÍN BISBAL. Edicions Documenta Balear,Palma de Mallorca, 2001, 398 pp
 3. Las islas del calzado. Historia econòmica del sector en Baleares (1200-2000), Palma de Mallorca,Leonard Muntaner Editor, 2002, 474 pp.. Carles MANERA (dir.),
 4. Banco de crédito Balear. 1872-1972 primer centenario. Ed. BCP.
 5. Ferrocaril, Tansformaciones economicas y especulación urbanística. La Ciudad de Palma. 1870-1940. Ramon Molina i alt.
 6. La cuantificación demográfica y epidemiològica en el higienismo balear, 1850-1930. Joana-Maria Pujadas-Mora
 7. Las cajas de ahorro y el crecimiento económico de Baleares , 1880-2001.Carles Manera
 8. Els historiadors i l’esdevenir polític d’un segle a Mallorca (1839-1939). Pere Fullana i altres. Publicacions Abadía Montserrat, S.A.1996.

BIOGRAFIES

 1. Antoni maura i el maurisme a Mallorca. Pere Fullana.Lleonard Muntaner Editor.
 2. Jose Maria Quadrado i el seu Temps. I.Peñarubia. Ed. Miquel Font. 1997.
 3. El bisbe arquitecte. Pere Fullana. 2015. Publicacions Catedral de Mallorca, DL 2015
 4. Els fills il·lustres de Palma. Arxiu Ajuntament de Palma.