Encetam aquesta galería digital d’imatges relacionades amb l’aigua i el patrimoni amb una incursió a l’Horta de Dalt. Ho feim seguint els itineraris que ens marquen dos camins que recorren aquest espai de sud a nord: el camí de Passatemps que va del camí dels Reis a la Font de Mestre Pere, passant per Son Sardina, i el camí de La Real, que també comença al camí dels
Reis i s’enfila cap a Son Espanyol. Al voltant d’aquestes vies ens fixam en tres elements: en primer lloc els mateixos camins, la morfología de les xarxes que ens permeten colonitzar el territori. En segon lloc en les infraestructures relacionades amb l’us de l’aigua com a element fonamental en el món rural: les síquies i els molins. Finalment, hi tindran cabuda totes aquelles
imatges que ens ajudin a documentar els elements patrimonials de la zona.

Aquesta és una tasca que té voluntat de servei públic. Seguint les recomanacions de la Carta Europea del Paisatge (Florencia, 2000) la seva intenció és donar a conèixer el paisatge que ens envolta , mostrar els canvis que pateix i conscienciar a la població dels seus valors. Per tant, aquesta galería fotográfica es posa en marxa amb un grapat d’imatges però la intenció és fer-la crèixer amb noves aportacions d’una forma regular.

“Aigua i patrimoni cultural” és una galeria de Palma XXI amb fotografies de Jaume Gual Carbonell i la col·laboració de la Direcció general de Residus i Educació ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears.

Jaume Gual, fotògraf i geògraf. La seva feina està representada per l’agència AGE Fotostock. En els darrers 10 anys ha ajuntat fotografia i geografia en una barreja que planteja l’observació fotogràfica del territori com una eina per a conèixer l’evolució del paisatge. Col·laborador del Grup de recerca sobre patrimoni audiovisual, mass-media i il·lustració (UIB). Coautor del projecte Observatori Fotogràfic del Paisatge de les Illes Balears (2010) i autor de: Botigues de Palma, un abans i un després (Palma, 2007); La transformation du paysage a Majorque (Paris, 2008); L’observació fotogràfica del paisatge turístic. Una proposta per a documentar la seva evolució (Palma, 2009); L’observació fotogràfica del paisatge. Una eina per a l’estudi, la divulgació i la sensibilització (Palma, 2010); Palma des de la Seu. Un projecte de fotografia del paisatge (Palma, 2013); El paisatge observat (Palma, 2015).