El barri de Santa Catalina va créixer fora murada des del primer assentament de pescadors d’Es Jonquet. Degut a la distància que per obligació militar havia de tenir de la murada, no es va urbanitzar de manera conjunta fins el 1875, amb un pla urbanístic en “quadrícula” de l’estil de l’Eixample de Barcelona. El barri va créixer ràpidament a finals del XIX fruit de l’activitat portuària i de les petites industries que s’hi varen instal·lar. Després, amb l’esbucament de les murades el 1902, va créixer per l’increment de l’activitat industrial i portuària i per la millor connexió amb la ciutat antiga de Palma. El fruit de tot va ser un barri amb força personalitat, diferent dels altres barris històrics de Palma. El seu caràcter urbà i social, la seva proximitat a la mar i al centre històric, han fet que aquest barri hagi crescut entorn del mercat públic més antic de Ciutat, que donava servei a altres barris de Ciutat.

Les fotografies de comerços de Santa Catalina que il·lustren aquesta galeria, mostren l’evolució que s’ha produït en aquests establiments en els darrers anys. Les imatges de partida daten de principis dels anys 80 del segle passat, i formen part d’una col·lecció de fotografies que recullen les façanes dels comerços de Palma que en aquell moment mantenien el seu caràcter diguem-ne, antic. A partir d’aquí, s’han tornat a fotografiar les mateixes façanes per tal de constatar els canvis i permanències que presenten a data de 2018. La comparació d’ambdues imatges ajuda a entendre el canvi del paisatge comercial i sociològic del barri.

Jaume Gual fotògraf i geògraf. La seva feina està representada per l’agència AGE Fotostock. En aquests darrers 10 anys ha ajuntat fotografia i geografia en una barreja que planteja l’observació fotogràfica del territori com una eina per conèixer l’evolució del paisatge. Col·laborador del Grup de recerca sobre patrimoni audiovisual, mass-media i il·lustració (UIB). Coautor del projecte Observatori Fotogràfic del Paisatge de les Illes Balears (2010) i autor de: Botigues de Palma, un abans i un després (Palma, 2007), La transformation du paysage a Majorque (Paris, 2008); L’observació fotogràfica del paisatge turístic, Una proposta per a documentar la seva evolució (Palma, 2009); L’observació fotogràfica del paisatgeUna eina per a l’estudi, la divulgació i la sensibilització (Palma, 2010); Palma des de la Seu. Un projecte de fotografia del paisatge (Palma, 2013) i El paisatge observat (Palma, 2015).