Ha disminuït la contaminació durant el confinament?

Ha disminuït la contaminació durant el confinament?

El confinament per la Covid-19 ha duit associat la paralització parcial de certes activitats, especialment les relacionades amb la mobilitat i el transport, reduint en part els principals focus d’emissió de gasos contaminants i d’efecte hivernacle. Els indicadors dels principals gasos mostren, però, que hi ha indicadors que han davallat, altres que s’han mantingut estables, i d’altres que han pujat.

Arcadio L. Barbas, cap de Màquines de la Marina Mercant, ha realitzat un estudi on analitza les dades de les estacions de Foners, Bellver i Sant Joan de Déu. De l’anàlisi d’aquestes dades s’extreu que, atribuïble a diverses raons, indicadors associats al trànsit rodat urbà han disminuït, però no així els que procedeixen d’altres focus d’emissió com el port i l’aeroport.

Tenint en compte la important disminució del trànsit aeri i marítim durant el període d’estudi, és molt sorprenent que aquestes infraestructures se signifiquin tan notablement. Tot i les millores que s’han produït en els darrers anys, en el context actual de crisi ecològica, i ja declarada l’emergència climàtica per part del Govern de les Illes Balears, la societat balear encara no té dades de la qualitat de l’aire acurades, públiques i accessibles.

Com assenyala l’autor de l’estudi, “s’hauria de considerar fer mesuraments específics, amb instrumentació adequada i correctament ubicada per a verificar l’efecte de bucs i avions en totes les circumstàncies, especialment en els períodes de màxima activitat”. Les dades de totes les institucions han de ser d’accés obert, per a la seguretat del conjunt de la població i per tal d’emprendre accions efectives pel que fa a la prevenció en termes de salut pública i a l’adaptació al canvi climàtic.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *