La Plataforma contra els megacreuers reitera la necessitat d’establir una moratòria

La Plataforma contra els megacreuers reitera la necessitat d’establir una moratòria

Comunicat en resposta a les declaracions del president de Puertos del Estado afirmant que no es pot limitar arribada de creuers.

Parcs naturals, reserves de la biosfera, monuments històrics d’interès cultural… Hi ha béns que, pel seu valor ambiental, cultural, històric o social limiten l’afluència massiva de visitants concentrats en un mateix moment, precisament per preservar-lo.

La UNESCO i l’Organització Mundial del Turisme reconeixen el concepte de capacitat de càrrega turística, com a possibilitat biofísica i social que té determinat lloc per a permetre un determinat flux de persones mentre realitzen una activitat turística, sense malmetre l’entorn i l’adequat desenvolupament de la vida quotidiana de l’espai.

Des de la Plataforma contra els Megacreuers pensam que la nostra ciutat mereix comptar amb els estudis necessaris per determinar els impactes d’una realitat sobre la qual hi ha indicis més que suficients del seu caràcter nociu sobre els nostres valors ambientals, històrics i socials. Per això demanam una moratòria per aturar la contractació de nous creuers.

Amb els resultats dels estudis, que es realitzarien durant la moratòria, proposam fer un pacte social per establir la capacitat de càrrega de creuers que pot suportar la ciutat. Aquesta decisió no es pot deixar a “la voluntat de les navilieres” ni ser substituïda per una poc probable “autoregulació” per part del gremi, com proposa el president de Puertos del Estado, Salvador de la Encina. La voluntat dels ciutadans de Palma ha de ser tinguda en compte. El bé comú, com ara el dret a respirar un aire veritablement lliure de toxicitat, ha d’estar per sobre dels guanys econòmics d’una minoria.