10 principis per construir el model de ciutat

10 principis per construir el model de ciutat

24 octubre, 2019

Palma XXI, Cercle d’Economia de Mallorca, Fundació Gadeso, Obra Cultural Balear, ARCA, Xarxa per a la inclusió social – EAPN Illes Balears, Fundacions Darder Mascaró i Joves Arquitectes de Mallorca presenten el document  “10 principis per construir el model de ciutat”.

En aquest document, consensuat per les entitats i la Regiduria de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Palma, es plantegen 10 principis que haurien de funcionar com a rectors de les decisions que prengui el consistori per definir el model de la ciutat pels propers anys. Entre ells, estan la necessitat de tenir una mirada a llarg plaç, promoure una ciutat d’encontre i intercanvi, enfocada en les persones i amb un pla de barris fort, i impulsar una ciutat verda per fer front a l’emergència climàtica, entre d’altres.
9 octubre, 2019

Les 8 entitats formen part del Consell Municipal creat per l’Ajuntament per afavorir la participació en la definició del model de ciutat.
Aquesta setmana ha tingut lloc la primera sessió del nou Consell Municipal de Model de Ciutat, un òrgan de participació creat per l’Ajuntament de Palma la passada legislatura, de caràcter consultiu, d’assessorament i debat per definir el pla estratègic global per a Palma.
 
A la sessió, presidida per la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, vuit de les entitats ciutadanes que hi formen part varen presentar el document “10 principis per construir el model de ciutat”. Les entitats que van presentar el document són: Palma XXI, Cercle d’Economia de Mallorca, Fundació Gadeso, Obra Cultural Balear, ARCA, Xarxa per a la inclusió social – EAPN Illes Balears, Fundacions Darder Mascaró i Joves Arquitectes de Mallorca.
 
En aquest document, consensuat per les entitats i la Regiduria de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, es plantegen 10 principis que haurien de funcionar com a rectors de les decisions que prengui el consistori per definir el model de la ciutat pels propers anys. Entre ells, estan la necessitat de tenir una mirada a llarg plaç, promoure una ciutat d’encontre i intercanvi, enfocada en les persones i amb un pla de barris fort, i impulsar una ciutat verda per fer front a l’emergència climàtica, entre d’altres.