El dret a la ciutat per sobre els interessos econòmics

El dret a la ciutat per sobre els interessos econòmics

Comunicat d’entitats ciutadanes en defensa del dret a la ciutat dels residents a Sa Llotja

Palma, 18 de juny de 2019.- Les entitats ciutadanes sota signants donam suport a les associacions de veïns de Sa Llotja i Puig de Sant Pere en les seves reivindicacions per tornar a fer del seu barri un espai de convivència pels residents, on prevalgui el dret a la ciutat (que inclou el dret al descans, la intimitat familiar, la salut, el medi ambient adequat i la inviolabilitat del domicili) per sobre del dret d’empresa, basat en criteris econòmics.

Les associacions de veïns i veïnes de Sa Llotja i Puig de Sant Pere han emès un comunicat defensant el tancament de les terrasses a les 11 del vespre (com ja es fa a altres barris del centre de Palma). D’aquesta manera, les entitats han mostrat la seva sorpresa davant l’anunci d’associacions empresarials de recórrer la decisió adoptada per l’Ajuntament d’avançar l’horari de tancament de les terrasses a les 23.00 hores, en aplicació de la declaració com a Zona d’Especial Protecció (ZEP) de part del barri.

El creixement econòmic d’uns pocs no pot anar mai per sobre els interessos i el benestar de la majoria, per transformar Palma en una ciutat sostenible, inclusiva i on prevalguin els drets dels qui l’habitam.

Les polítiques públiques han de defensar aquest dret a la ciutat per sobre dels interessos econòmics: si no és així, els residents acabaran per ser expulsats dels seus barris. Els veïns i veïnes som necessaris per assegurar l’existència d’una ciutat viva. Esperam que l’Ajuntament acabat de constituir compleixi amb els compromisos adquirits a Sa Llotja i altres barris, necessaris per fer de la ciutat un lloc per viure-hi i visitar.

Signen:

Associacions de Veïns/es del Districte Centre de Palma:

AAVV Banc de s’Oli

AAVV La Calatrava

AAVV La Calatrava, Monti-Sion i Santa Clara

AAVV Canamunt – Ciutat Antiga

AAVV La Llotja i Puig de Sant Pere

AAVV Sant Jaume

AAVV Sant Nicolau

Palma XXI

Ciutat per a qui l’habita