Palma XXI proposa establir una capacitat de càrrega humana a espais de la ciutat

Palma XXI proposa establir una capacitat de càrrega humana a espais de la ciutat

Presentam un estudi pilot de la capacitat de càrrega humana que podrien suportar diversos espais a on es preveuen o ja s’estan donant aglomeracions, tenint en compte les recomanacions sanitàries per evitar contagis de Covid-19.

D’acord amb aquestes recomanacions (2 metres de distància social mínima) han aplicat la fórmula a dos espais, que poden servir per exemple: la platja de Can Pere Antoni i la plaça de la Llotja, a Palma.

“La voluntat de la nostra anàlisi és de col·laboració amb les institucions per a la reactivació turística, comercial i social de la nostra ciutat”, ha manifestat Jaume Garau, secretari de Palma XXI, “volem que es puguin obrir platges, places i carrers però sense córrer riscos innecessaris”.  Com es recull a l’estudi, “la reactivació de l’activitat econòmica i, especialment en el cas de les Balears, del turisme, dependrà no només de la demanda externa i les condicions aeroportuàries, sinó també de la seguretat del control de la pandèmia. L’actual crisi del coronavirus ens posa en la necessitat d’implementar mesures de distanciament físic en l’espai públic, és a dir, d’aplicar mesures de capacitat de càrrega amb una motivació de seguretat sanitària”.

Al 2018 aquesta entitat ja va presentar l’Estudi de capacitat de càrrega turística de Palma, així que tenen experiència en la recollida d’informació i aplicació de fórmules per establir límits humans en determinats espais. “Les propostes de capacitat de càrrega, que s’han dut a terme a molts llocs del món, són útils en diferents circumstàncies: riscos mediambientals, socials, econòmics, etc. En aquest cas estam parlant de riscos sanitaris, però pensam que aquests càlculs són més necessaris que mai en l’escenari de control de la pandèmia”, afegeix Garau.

Per aquesta entitat, les recomanacions de distància social emeses per les autoritats sanitàries, impliquen, necessàriament, aforament. “Així com quan hi ha un vessament de residus tòxics, tothom entén que es tanqui una platja, ens hauríem de començar a conscienciar que el mateix haurà de passar quan hi hagi un excés de gent”, raona Jaume Garau. Ofereixen aquesta tècnica de càlcul senzilla, perquè les autoritats considerin aplicar-la i emprendre les mesures per respectar la capacitat de càrrega definida per cada espai.