L’aeroport contra la ciutat

L’aeroport contra la ciutat

Jaume Garau
Secretari de Palma XXI

El Big Bang del turisme podríem dir que va començar el 29 de juliol de 1958, el dia que es va dictar l’ordre ministerial de trasllat del trànsit comercial de Son Bonet a Son Sant Joan. El traspàs efectiu es va fer el desembre de 1960. Havien passat 42 anys des que Hedilla havia aterrat a Son Bonet. L’any 1960, aquest petit aeroport arribava al seu sostre, uns 650.000 passatgers/any.

Però el 1960 començà una altra pel·lícula. Per iniciativa estatal es va fer un nou projecte aeroportuari per fer arribar per via aèria la gran demanda turística de Mallorca, disparada després de la millora de l’economia de la postguerra europea. Això va suposar un Big Bang turístic, que va generar un model econòmic insostenible, que encara no s’ha transformat i sembla que no vol fer canvis per a un futur millor .

La demanda de vols a Palma era tan gran que el 1962 el nou aeroport gestionava un milió de passatgers. En només tres anys, el 1965, eren 2 milions, i el 1973 ja eren 7 milions. El 1986, després de la transició democràtica i amb un govern autonòmic, eren 10 milions. Deu anys després el 1995 varen ser més de 15 milions. Els darrers 5 anys el creixement de passatgers ha estat d’un 25% i un 21% de les operacions, com es pot veure en el gràfic 1 basat en estadístiques d’AENA.

Com en tot el món s’espera que el 2030 hi hagi 1.800 milions de turistes, Aena no vol perdre l’oportunitat de fer negoci i donar un bon rendiment al 49% dels seu accionariat privat, la majoria fons d’inversió globals.

Per això vol invertir una quantitat important de doblers, de manera que les infraestructures de l’aeroport puguin donar cabuda a un 14% de creixement de passatgers que s’esperen fins el 2025. O sigui, que d’aquí 5 anys tendríem uns 4 milions de passatgers més que el 2019 i d’aquí a 10 anys uns 8 milions més, el que suposa per a Mallorca uns 3,5 milions més de turistes. Si no s’atura aquest projecte, ens podem trobar fàcilment que l’aeroport de Son Sant Joan rebrà el 2030, 38 milions de passatgers i 15 milions 700 mil turistes (consultau el gràfic 2).

Els impactes sobre la població de Palma poden ser encara més brutals dels que són ara. Les persones afectades pels renous dels avions, que ara són unes 60.000, en podrien estar més afectades, ja que la intensitat de vols seria més gran. Segons investigacions publicades a la British Medical Journal fetes per universitats de Londres, el risc de patir un infart és d’un 10 a un 20% més gran per a les persones que viuen al costat d’un aeroport.

Als barris del Coll d’en Rabassa, Sant Jordi, el Molinar, s’Aranjassa, Can Pastilla, Son Gual, el Molinar, Son Ferriol, sa Casa Blanca i altres pobles de Mallorca, a l’estiu s’ha de viure amb les finestres tancades, no es pot estar a la fresca ni es pot tenir una conversació normal al carrer.

Certament, l’augment del trànsit de passatgers i de turistes a l’aeroport de Palma intensificaria els problemes que ara ja semblen impossibles de solucionar. Augmentarien el trànsit de cotxes a l’autopista i a la via de cintura fins a Calvià; augmentaria la pressió immobiliària i, per tant, creixerien encara més els lloguers; augmentaria la gentrificació; la saturació turística del centre històric; el reclam de més immigració; la taxa de fracàs escolar; la ineficiència dels serveis públics; la qualitat de les nostres aigües, la saturació de les platges; perdríem clients de qualitat, etc.

És evident que la petjada ecològica augmentaria, en un territori ja molt castigat. Intensificaria el canvi climàtic i, per suposat, va contra de les declaracions d’emergència climàtica del nostre Govern, aquí i a Madrid.

Segons Aena, si no feim aquestes reformes ens jugam el creixement econòmic. O sigui, confirma el diagnòstic del cercle viciós: estam condemnats a créixer en nombre de turistes malgrat que la qualitat de vida de la majoria de la població de Palma decreixi.

I d’aquí 10 anys? Haurem fet una transició cap un altre model? O haurem de tornar a créixer en mes milions de turistes?

Creiem que ha arribat el moment de dir basta! Hem de dir que volem un aeroport al servei de Palma i de tot Mallorca. No volem augmentar els passatgers, ni els turistes. Esperam que el nostre govern i totes les administracions i partits polítics facin pinya amb les entitats socials i aturem aquest projecte d’Aena.

*Article publicat a la Tribuna de Diario de Mallorca el 07/02/2020.