Efectes transformadors del overtourism per la reducció del turisme a causa de la ​COVID-19

Efectes transformadors del overtourism per la reducció del turisme a causa de la  ​COVID-19

Una investigació del Moviment contra la massificació turística a l'illa de Mallorca

Resum

El brot de coronavirus a finals del 2019 i les restriccions posteriors a la mobilitat i als contactes socials van provocar un col·lapse extrem del turisme internacional.

Poc abans que la pandèmia tornés el món al revés, un dels temes més urgents del turisme global era un fenomen que es va conèixer com a sobreturisme (overtourism). Aquest concepte descriu els impactes negatius del turisme a les destinacions i sobre els veïns i veïnes que protestaven en contra, amb un descontentament assolint una dimensió que difícilment es podria haver estimar en el moment en què es va crear l’índex d’irritació de Doxey.

Sobretot a les destinacions del sud d’Europa, milers de persones han sortit al carrer per la seva insatisfacció davant el creixement il·limitat del turisme i els seus efectes negatius en la seva vida quotidiana. En pocs anys , petites accions anys, veïnals es van transformar en moviments socials coordinats que reclamaven els polítics fer canvis fonamentals en el sistema socioeconòmic. Aquests fets demostren una politització dels efectes del turisme que fins ara no s’havia abordat prou en la recerca turística, que està principalment centrada en l’actitud del visitat envers el propi turisme. Aquest article ofereix un enfocament sociopolític més ampli, centrant-se en el turisme com una de les indústries més grans dins del sistema capitalista que té impactes massius en la vida de les persones, en lloc de simplement pretendre canviar les actituds cap al turisme.

Per fer aquesta investigació es van fer dotze entrevistes centrades en la problemàtica, amb actors dels moviments contra el sobreturisme a les Illes Balears de Mallorca. Aquestes varen servir per examinar els efectes de l’excés de turisme i la caiguda del turisme provocada per la COVID-19, des de de les perspectives sociopolítiques dels residents. A partir de la teoria de l’aprenentatge transformador desenvolupat pel sociòleg nord-americà Jack Mezirow, l’anàlisi de les dades va revelar un gran abast de la influència en el desenvolupament personal dels residents, les perspectives fonamentals i les decisions professionals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *