A la col·lecció de Guies urbanes de Palma trobareu una proposta de rutes i contingut històric, social i arquitectònic sobre diferents barris de Ciutat. Publicació de Palma XXI amb la col·laboració d’Arquitectives i el suport de la Fundació Iniciatives del Mediterrani i l’Ajuntament de Palma.

La col·lecció està formada per una sèrie de mapes desplegables amb diversos itineraris:

  • Guia urbana 1: Les Avingudes
  • Guia urbana 2: De s’Escorxador al pont des tren
  • Guia urbana 3: Pere Garau 
  • Guia urbana 4: Santa Catalina i es Jonquet
  • Guia urbana 5: El Terreno
  • Guia urbana 6: Sa Riera
  • Guia urbana 7: La Soledat
  • Guia urbana 8: Les dones de Palma

Més informació a info @ palmaxxi.com

En aquesta secció us oferim una versió virtual de les Guies urbanes de Palma.
Consultau les nostres xarxes socials per a assisitir a una de les nostres visites guiades!

Itinerari 1: Les Avingudes

L’any 1901, amb cert retard respecte a la resta de ciutats de l’estat, s’aprovà el Pla Calvet, un projecte de reforma i eixample de la ciutat de Palma que suposaria el creixement de la urbs fora de l’àmbit de les murades. Tot i que anys abans la planificació urbana ja s’havia aplicat a barriades extramurs com Santa Catalina, l’eixample de Calvet suposà l’ordenació de l’expansió del nucli urbà, alhora que connectava els ravals amb el centre històric.

Malgrat la transcendència d’aquest fet i de la influència que l’Eixample té en la major part dels ciutadans de Palma, aquesta zona de Ciutat queda sovint en un segon pla. Així, el focus d’atenció en el debat del model de ciutat, en les noves intervencions urbanístiques o en els programes educatius i activitats divulgatives envers Ciutat que s’ofereixen avui dia, es dirigeix essencialment al centre històric.
 

Amb la versió virtual d’aquesta Guia urbana de Palma ens endinsam en l’Eixample, el “nou centre històric” de Ciutat.

Itinerari 2: De s'Escorxador al pont des tren

En aquest segon itinerari recorrem la zona nord de l’Eixample de Palma. Començam per s’Escorxador i seguint a prop de Son Busquets, continuarem en direcció al Coliseu Balear per arribar fins al pont des Tren.

Bennazar, “s’Arquitecte”, tindrà un protagonisme especial al llarg del recorregut. El desenvolupament del Pla Calvet ens deixarà alguns testimonis, com els Hostalets. La controvèrsia del pont des Tren ens servirà com a punt final i com a talaia per observar algunes accions recents de Palma, com ara el parc de ses Estacions o l’eix de Jacint Verdaguer.

Amb la versió virtual d’aquesta Guia urbanes de Palma ens endinsam en l’Eixample, el “nou centre històric” de Ciutat.