Sòcia d'Honor 2021

B. Ramon/Diario de Mallorca.

Feli Marcos Barrado (Salamanca, 1945) va recalar a Mallorca (d’on és el seu marit) el 1984 i es va enamorar de l’illa. El destí va decidir que aterrés a un històric barri de Palma: la Llotja. El que ella no sabia, quan acabava les reformes del pis familiar a l’avinguda Antoni Maura, és qu la ubicació de la seva residència marcaria la seva vida, convertint-la, sense haver-ho previst, en tota una activista pel dret a la ciutat i el descans i la salut dels residents. “Sempre he volgut estar al marge, no fer personal una lluita col·lectiva”, explica, “però a l’hora aquesta lluita ha vingut a omplir un buit que tenia: tenc la convicció que estam treballant per molta gent, sobretot per aquells que tenen menys capacitat de defensar-se”.

“Els anys 80, quan ens vàrem haver instal·lat al barri, ja notàrem els renous”, recorda na Feli, “els establiments de restauració i oci nocturn anaven creixent sense control, milers de persones estaven pels carrers fins que es feia de dia, no s’hi podia viure”. Varen començar a xerrar amb veïns i veïnes i varen decidir que s’havia de fer alguna cosa: es varen posar en contacte amb l’Associació de Veïns del Puig de Sant Pere i amb les institucions.

“Varen ser anys molt durs, treballant amb els tècnics de l’Ajuntament fent mesuraments a les cases”, explica na Feli. Els resultats eren terribles. Els decibels màxims permesos en els dormitoris, de 23 h a 8 h, són 30 dB: a la Llotja s’enregistraven valors de 65 dB de mitjana. Aquesta contaminació acústica és conseqüència directa i indirecta del gran nombre d’establiments d’oci al barri. “Aquí es reprodueix un model d’oci on hi cap tot”, explica na Feli, “però nosaltres deim que això no pot passar en cap cas per damunt del dret a la ciutat, a la salut, al descans”.

Després de gairebé 40 anys de lluita contra els renous insuportables, l’extensió de les terrasses i la gentrificació al barri, la batalla no acaba, però han anat fent petites conquestes. L’Associació de Veïns del Puig de Sant Pere, de la qual na Feli va ser vocal de Medi Ambient, va col·laborar amb l’Ajuntament per fer l’Ordenança contra els renous, s’ha declarat la Llotja tres vegades Zona Acústicament Contaminada i Zona d’Especial Protecció. També varen ser socis fundadors de la Plataforma Española de Asociaciones Contra el Ruido y las Actividades Molestas (PEACRAM), i na Feli va formar part de la junta directiva.

Arran dels problemes amb els renous, molta gent ha patit depressions i molta se n’ha anat del barri, malvenent les seves cases, moltes a estrangers. El barri va perdent el seu caràcter residencial. També na Feli i la seva família, que han rebut amenaces per les seves reivindicacions, varen valorar marxar: “vàrem decidir quedar al barri i lluitar i donar suport a gent amb els mateixos problemes i menys recursos, això és una injustícia i creim que no es pot privar a tants ciutadans i ciutadanes de drets fonamentals només perquè el renou mou molts diners”, explica.

Recentment l’Associació de Veïns i Veïnes de la Llotja – Es Born s’ha refundat, amb el lema “Un barri per a viure i gaudir!”. Na Feli continuarà activa a les lluites veïnals.

Per aquesta trajectòria de lluita pel dret a la ciutat, al descans i a la salut, enguany Palma XXI ha decidit nomenar-la Sòcia d’Honor.

Fotografia del Ple en el qual per primera vegada van nomenar Zona Acústicament Contaminada el barri de La Llotja.