Durant l’estat d’alarma no tots els comerços romanen oberts. Per tal de donar visibilitat als que sí mantenen la seva activitat i per què la ciutadania tingui aquesta informació a l’abast, recopil·lam la informació que ens facin arribar els veïnats sobre les botigues o mercats de Ciutat que continuen oberts.

Si teniu referències de petits comerços o distribuïdors de productes locals, ecològics o km.0 feis-mos-ho saber i les inclourem al llistat.

Enviau les vostres referències a info@palmaxxi.com

A més, també hi ha una sèrie de distribuïdors amb servei d'entrega a domicili, com:
EcoIlla http://www.ecoilla.es
Som Ecològics https://acm.app/nuestras-apps/som-ecologics/
S'altre senalla https://saltrasenalla.org
APAEMA http://www.cbpae.org/files/Directori_ecologic.pdf
Fet a Sóller https://www.fetasoller.com/es/mallorca-shop.php
Camp mallorquí http://www.campmallorqui.es
S'hort d'en Mieres https://www.facebook.com/hortmieres/