De la ciutat romana a la ciutat moderna
Palma, ciutat conventual

Palma, ciutat conventual

Palma, ciutat conventual

Dèiem a la pàgina anterior que la construcció i la reforma d’edificis religiosos va ser molt important des de la conquesta de Mallorca (1229) fins a pràcticament el segle XIX. Ja en el segle XIV es consolidaren alguns dels monestirs més monumentals com Santa Clara, Santa Margalida, Sant Francesc i Sant Domingo, aquest darrer desaparegut del tot. A l’època moderna se’n reformaren alguns i s’aixecaren de nova planta d’altres: Santa Magdalena, Santa Elisabet d’Hongria (Jerònimes), La Concepció, Santa Teresa de Jesús, Caputxines, Santa Catalina de Sena tots aquests de clausura femenina. Pel que fa als ordes masculins podem destacar els Caputxins (només queda l’església), els Socors dels  pares agustins, el col·legi de Monti-Sion o la Casa de la Missió entre d’altres. Hem de dir que en aquest darrer bloc s’hi concentra el nombre més gran d’esglésies barroques de Palma i llurs continguts artístics.

Els ordes que practicaven la clausura, tant femenins com masculins, el seu principal objectiu era dur una vida austera consagrada a Déu i a l’oració, per això s’aïllaven del món exterior i que aquesta actitud es feia des de la vocació i renúncia pròpies. Tots els grans fundadors i fundadores d’ordes monàstics així ho tenen reflectit a les seves regles. Amb el pas del temps es relaxaren els costums i per poder dur a terme obres costoses en la construcció dels monestirs i el seu abillament va fer que les comunitats entrassin en contacte amb els estaments de poder, començant per les Cases Reials, la noblesa, els mercaders o els jerarques de la mateixa Església Catòlica.

La vida interior dels convents era per descomptat una vida tranquil·la però que tenia els seus problemes interns de govern i de convivència com totes les institucions humanes. Les monges de clausura es dedicaven i s’especialitzaven a diversos oficis que els hi rentaven  uns ingressos dels quals sempre estaven necessitades, sobretot aquelles comunitats que tenien una economia més precària. En el cas de les caputxines hi havia els nomenats “hermanos limosneros” que anaven a captar en nom del convent on el vot de pobresa es duia fins a l’extrem que les monges en ingressar no tenien obligació d’aportar cap dot. Per altra banda, una activitat molt pròpia dels convents femenins va ser l’elaboració i venda de dolços que eren molt apreciats per la ciutadania. Les monges, en moltes de les seves necessitats eren autosuficients, ja que tenien un hort bastant gran que els hi donava fruites i verdures, així com animals domèstics i, més en concret, gallines per a la producció d’ous. També solien engreixar un parell de porcs donat per qualque benefactor, la qual cosa explica el perquè s’han conservat solls en alguns convents. En qualsevol cas, les monges duien una dieta molt austera i el consum de carn era mínim.

Si deixam de banda les esglésies, la creació d’altres espais monumentals queda reservada als claustres i, en alguns casos, a les sales capitulars. Destaquem, doncs, la sala capitular de Santa Clara o el claustre de Sant Francesc, vertaderes joies de l’arquitectura gòtica. Claustres representatius del segle XVI són els de Santa Magdalena i la Concepció a Palma, també l’antic cistercenc de la Real acabat en el segle XVII. Exemples representatius de l’època barroca són els de Santa Teresa de Jesús i el del col·legi de Monti-Sión, també d’altres vinculats a institucions religioses com La Sapiència i l’antic hospital de Sant Antoni Abat.

Les dependències monacals són en general d’una austeritat absoluta, especialment les cel·les. Una altra cosa són els altars interiors, la sala capitular, el refectori, les sagristies, etc. que poden estar enriquits amb obres d’art, peces d’argenteria, petits retaules, mobiliari sumptuós destinat al culte, etc. Tot depèn dels bons benefactors que hagi pogut tenir cada convent, sobretot quan hi entraven religioses pertanyents a alts estaments, per exemple, la noblesa.  En el cas de Mallorca priva més, però, l’austeritat si comparam els nostres monestirs amb alguns famosos de Madrid, Castella o Andalusia.

Dedicar una pàgina als convents de ciutat es justifica no únicament per la importància històrica i social que tengueren en el passat, sinó per la seva importància actual no tan sols com edificis monumentals sinó també per la varietat i riquesa dels patrimonis que contenen: pintura, escultura, argenteria, brodat artístic, ceràmica, mobiliari,  materials etnogràfics, arxius documentals, etc.

Malauradament la majoria estan amenaçats de mort a causa de molts factors, com ha passat recentment amb el convent de les jerònimes. Un tancament que ha estat mot polèmic per la forma en què s’ha fet i perquè no està clara la seva finalitat. Com s’ha vist en aquest cas, les dificultats econòmiques i vocacionals, així com nous interessos econòmics sobre aquests magnífics edificis,  poden acabar amb aquestes institucions i perdre el seu patrimoni.

Un dels exemples del fet que la col·laboració pública, privada i l’interès ciutadà poden mantenir i millorar aquestes institucions i donar-les un altre paper és la feina que s’ha fet des de fa més de vint anys en el convent de ses Caputxines (avui de Franciscanes) que ha pogut rescatar de l’oblit un dels patrimonis etnològics més importants de Mallorca.

Revisat per

Jaume Llabrés Mulet

Jaume Llabrés Mulet (Es Capdellà, 1954), investigador d’art i patrimoni de Mallorca. És co-autor amb la historiadora Aina Pascual de diversos llibres sobre arquitectura monumental i jardins històrics de l’illa. Com a comissari d’exposicions la seva labor s’ha centrat, sobretot, en l’estudi i divulgació de les arts sumptuàries i decoratives, per la qual cosa ha publicat diversos articles sobre mobiliari i ambients de la casa senyorial mallorquina.  L’any 2007 fou nomenat “Soci d’Honor”  per l’Associació per a Revitalització dels Centres Antics ARCA i el 2010 va rebre, juntament amb Aina Pascual,  el premi “Rei Jaume II de Mallorca” per part del Consell de Mallorca com a reconeixement a la labor duta a terme en el convent de les Caputxines de Palma.

Nota important: L’autor del text és el col·lectiu “Palma XXI”. La persona que fa la revisió no té per què coincidir totalment amb les idees que expressa l’autor.

Fonts consultades:

Referencias bibliográficas

BARCELÓ CRESPÍ, M.,  Apunts sobre el monestir de Santa Magdalena de la Ciutat de Mallorca (segles XIII-XIV). Butlletí de la Societat Arqueològica Lul.liana. Revista d’Estudis Històrics. Any CXXVI Núm. 865 #67_ISSN: 0212-7458

ROSSELLÓ BORDOY, G.: La Ciudad de Mallorca. La vida cotidiana en una ciudad mediterránea medieval, Palma, 2006, p. 325-337.

BLANCO TRÍAS, P., El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes históricos, Palma, 1948.

CARMONA MORENO, F., Iglesia de Ntra. Sra. del Socorro (Agustinos) Palma de Mallorca, Historia y Arte, San Lorenzo del Escorial, 1998.

ESTELRICH, J. El convent de Santa Elisabet. Beguins, Terceroles, Jerònimes, Mallorca 1317-2000. Palma, 2002.

LLABRÉS, J. PASCUAL, A. RAMOS, R. SBERT M; MURRAY D. G.  (fotografies), La cuina conventual a Mallorca. Espais, costumari i receptes,  Palma, 2005.

LLOMPART, G., Religiosidad Popular. Folklore de Mallorca. Folklore de Europa, Palma, 1982.

MURRAY, D.G.; PASCUAL, A.; LLABRÉS, J.,  Conventos y monasterios de Mallorca. Historia, arte y cultura, Palma, 1992.

PASCUAL, A., “Los conventos femeninos de clausura durante el siglo XVII” a: Historia de las Islas Baleares, Arte, Cultura y Sociedad. Época Moderna (II). Época contemporània (I), Palma, 2006.

PASCUAL, A; LLABRÉS, J., El monasterio de Santa Teresa de Jesús de Palma, Ajuntament de Palma, 1996.

QUIROGA Mª M. Santa Margalida de Palma, de monasterio agustino a hospital militar.  Siglos XIII-XX. Ed. Ministerio de Defensa.

RICCI, V. Itinerari pel centre històric de la part alta de Palma, Treball  acadèmic 2012-13.

ROSSELLÓ VAQUER, R.: La Ciutat de Mallorca en el segle XIII (Documentari), Campos, 2001, p. 156

SASTRE I BARCELÓ, J. C., Espiritualitat i vida quotidiana al Monestir de Santa Clara Ciutat de Mallorca segles XIII-XV, Palma, 2006.

XAMENA, P.; RIERA, F. Història de l’Església a Mallorca, Palma, 1986.

ZAFORTEZA Y MUSOLES, D., Del Puig de María al Puig del Sitjar, Palma, 1945.

  • Bartomeu Bestard. El convento de Santa Isabel: terciarios y jerónimas (1317-2014)

 

Referencias en páginas web

Itinerari turístic cultural. http://balearsculturaltour.net/ficharuta.php?idioma=ca&id=4&pag=2

Entrevista a Aina Pascual i Jaume Llabrés: http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/geaQuadernTerra/index/assoc/Gea_quad/ernsdela/terra_20/04_num01/5p026.dir/Gea_quadernsdelaterra_2004_num015p026.pdf

20 anys gestionant el convent de les Caputxines de Palma: http://www.arabalears.cat/premium/tema_del_dia/anys-gestionant-convent-Caputxines-Palma_0_1249075255.htmlReferències bibliogràfiques

BARCELÓ CRESPÍ, M.,  Apunts sobre el monestir de Santa Magdalena de la Ciutat de Mallorca (segles XIII-XIV). Butlletí de la Societat Arqueològica Lul.liana. Revista d’Estudis Històrics. Any CXXVI Núm. 865 #67_ISSN: 0212-7458

ROSSELLÓ BORDOY, G.: La Ciudad de Mallorca. La vida cotidiana en una ciudad mediterránea medieval, Palma, 2006, p. 325-337.

BLANCO TRÍAS, P., El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes históricos, Palma, 1948.

CARMONA MORENO, F., Iglesia de Ntra. Sra. del Socorro (Agustinos) Palma de Mallorca, Historia y Arte, San Lorenzo del Escorial, 1998.

ESTELRICH, J. El convent de Santa Elisabet. Beguins, Terceroles, Jerònimes, Mallorca 1317-2000. Palma, 2002.

LLABRÉS, J. PASCUAL, A. RAMOS, R. SBERT M; MURRAY D. G.  (fotografies), La cuina conventual a Mallorca. Espais, costumari i receptes,  Palma, 2005.

LLOMPART, G., Religiosidad Popular. Folklore de Mallorca. Folklore de Europa, Palma, 1982.

MURRAY, D.G.; PASCUAL, A.; LLABRÉS, J.,  Conventos y monasterios de Mallorca. Historia, arte y cultura, Palma, 1992.

PASCUAL, A., “Los conventos femeninos de clausura durante el siglo XVII” a: Historia de las Islas Baleares, Arte, Cultura y Sociedad. Época Moderna (II). Época contemporània (I), Palma, 2006.

PASCUAL, A; LLABRÉS, J., El monasterio de Santa Teresa de Jesús de Palma, Ajuntament de Palma, 1996.

QUIROGA Mª M. Santa Margalida de Palma, de monasterio agustino a hospital militar.  Siglos XIII-XX. Ed. Ministerio de Defensa.

RICCI, V. Itinerari pel centre històric de la part alta de Palma, Treball  acadèmic 2012-13.

ROSSELLÓ VAQUER, R.: La Ciutat de Mallorca en el segle XIII (Documentari), Campos, 2001, p. 156

SASTRE I BARCELÓ, J. C., Espiritualitat i vida quotidiana al Monestir de Santa Clara Ciutat de Mallorca segles XIII-XV, Palma, 2006.

XAMENA, P.; RIERA, F. Història de l’Església a Mallorca, Palma, 1986.

ZAFORTEZA Y MUSOLES, D., Del Puig de María al Puig del Sitjar, Palma, 1945.

  • Bartomeu Bestard. El convento de Santa Isabel: terciarios y jerónimas (1317-2014)

Referències en pàgines web.

Itinerari turístic cultural. http://balearsculturaltour.net/ficharuta.php?idioma=ca&id=4&pag=2

Entrevista a Aina Pascual i Jaume Llabrés: http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/geaQuadernTerra/index/assoc/Gea_quad/ernsdela/terra_20/04_num01/5p026.dir/Gea_quadernsdelaterra_2004_num015p026.pdf

20 anys gestionant el convent de les Caputxines de Palma: http://www.arabalears.cat/premium/tema_del_dia/anys-gestionant-convent-Caputxines-Palma_0_1249075255.html