Socis d’honor 2019

Els convents de Ciutat atresoren part del nostre llegat històric i social, a més, mantenen la seva importància actualment no tan sols com a edificis monumentals sinó també per la varietat i riquesa dels patrimonis que contenen: pintura, escultura, argenteria, materials etnogràfics, documentació, etc.
Malauradament molts estan amenaçats, sigui per dificultats econòmiques o vocacionals, i correm el risc de perdre aquesta part de la personalitat de Ciutat. No oblidem que es tracta de valorar no únicament el monument sinó el seu contingut, col·leccions d’objectes i relats que son testimoni de la societat d’una època.

Aina Pascual i Jaume Llabrés compleixen enguany 25 anys com a comissaris i investigadors del patrimoni del Convent de la Puríssima Concepció (antigues Caputxines i actualment de Franciscanes T.O.R.), l’únic de Mallorca obert al públic. En aquell moment començaren amb la motivació de recuperar l’exposició del betlem monumental. La resposta del públic va ser un èxit, tenint en compte a més que era la primera vegada que s’obria un convent de clausura al públic, de manera que es va aconseguir atreure l’interès i el finançament públic i privat per a la seva tasca.

El projecte al Convent està dividit en tres línies: catalogació del patrimoni, restauració de les peces i divulgació al públic general. A més del patrimoni moble i immoble, han reivindicat també el relat oral, el testimoni de les darreres monges caputxines que els hi va servir per contextualitzar i catalogar l’ús de determinades peces que sense aquesta transmissió oral hagués estat impossible determinar.

Aina Pascual és llicenciada en història de l’art. Ha publicat nombrosos llibres sobre el patrimoni de Mallorca: cases senyorials, convents, jardins, etc. , molts dels quals ha realitzat en col·laboració amb David G. Murray. És una de les fundadores d’ARCA.

Jaume Llabrés és historiador autodidacte. S’inicià com a col·laborador de premsa en temes mediambientals. Participà en els orígens del GOB i en la fundació d’ARCA. Conjuntament, han escrit llibres sobre arquitectura monumental i jardins històrics.

El 1996 iniciaren la recuperació etnològica del convent de la Puríssima Concepció. L’any 2007 varen ser nomenats socis d’honor d’ARCA. El 2010 reberen el premi “Jaume II” per part del Consell de Mallorca.

Gràcies a la feina d’Aina Pascual i Jaume Llabrés durant aquests anys, tenim avui una font de coneixements de la vida conventual única a Mallorca. La importància d’aquesta tasca radica a més en la conjugació del coneixement de la vida conventual, en la conservació del patrimoni material i immaterial de la vida diària de les monges, i en la divulgació a la societat d’aquests valors culturals del convent que expliquen no només com era la vida de dedins sinó també la de fora, passant a ser memòria col·lectiva de Ciutat.

Convent de la Puríssima Concepció (antigues Caputxines i actualment de Franciscanes T.O.R.)

Fotos: Manu Mielniezuk / Diario de Mallorca