Estudi sobre la capacitat de càrrega turística a Palma

La indústria turística és l’activitat econòmica hegemònica de les Illes Balears. Després de la gran crisi econòmica de l’any 2008, el turisme torna a créixer d’una manera intensa, en consonància amb les previsions de la OMT, que ens diu que el turisme mundial al mediterrani creixerà un 2,3% anual fins l’any 2030. De fet, les Illes, varen rebre l’any 2017 16.338.906 turistes, 3.235.000 més que fa 10 anys.

A dia d’avui, els debats giren entorn de temes com, per exemple, si la saturació és real o percebuda, si hem de limitar o regular, si podem diversificar l’activitat econòmica o no, etc. Les veus crítiques argumenten que cal canviar de model turístic basat en el creixement continu i ancorat en la modalitat del sol i platja, ja que aquest model ha evolucionat de tal manera i amb tal intensitat que debilita les capacitats econòmiques, socials i ambientals de l’illa de Mallorca.

L’estudi que presentam, vol aportar dades empíriques al debat per tal de comprendre com actua l’alta intensitat turística al centre històric de Palma, de gran importància real i simbòlica per a tots els mallorquins i que pateix d’un procés de transformació que amenaça amb la seva desaparició com a lloc per viure-hi per a convertir-se en un centre urbà destinat al monocultiu turístic.

Aquest estudi ha comptat amb el suport de la Fundació Iniciatives del Mediterrani i la col·laboració de Tramuntana XXI i Palma XXI.

Informe sobre la gentrificació al barri de Santa Catalina (any 2018)

Presentam els resultat de l’anàlisi de les dades relatives a habitatge, comerç, transaccions immobiliàries, desnonaments… Com a indicadors del procés de gentrificació que ha experimentant el barri de Santa Catalina durant els darrers anys.

Aquesta feina s’emmarca dins el projecte Observatori de la Gentrificació a Palma. El document està estructurat en 5 blocs:

  1. Població. Dinàmica de la població en el període 2004-2016.
  2. Habitatge. Dinàmica del mercat de compra i de lloguer a Sta. Catalina.
  3. Comerç. Com s’ha transformat el comerç? El document inclou una galeria fotogràfica inèdita de comparativa de comerços al barri, a càrrec de Jaume Gual.
  4. Cultura. Com s’ha transformat la vida social i quotidiana els darrers anys?
  5. Gentrificació. Anàlisi de desnonaments.

Aquest estudi ha comptat amb el suport de la Fundació Iniciatives del Mediterrani mitjançant una beca d’investigació.

Història de l’Eixample de Palma

El projecte que presentem pretén analitzar els actors i les idees principals que varen provocar el sorgiment i l’evolució de l’eixample de Palma, compilant la feina ja existent i creant-ne de nova, per tal que les institucions, però també el conjunt de la societat, puguin comptar amb uns fonaments fermes que exposin el context a partir del qual va ser construïda la “nova Ciutat”. La recerca pretén vessar coneixement entorn a les relacions dels autors que participaren en l’eixamplament de la capital balear, relacions que poden ser amb altres autors i, també, amb altres ciutats, tant espanyoles com del món.

Feina feta 2017

Al llarg del 2017, un bon nombre de persones de diverses disciplines i de diverses institucions, coneixedores de Ciutat, ens hem trobat per debatre l’evolució de Palma i les repercussions que ha tingut aquesta evolució sobre el patrimoni i la mateixa trama física i urbana de Palma, però també sobre les persones, els grups i les institucions. Les persones participants en aquestes trobades i la documentació que es va generar pot-ser consultada a la web www.palmaXXI.com que està a la disposició de tothom.

Aquest document recull el resum de la feina feta durant l’any 2017 en relació al projecte el “Futur de Palma en el segle XXI“.

Palma té remei? 50 propostes per a millorar Ciutat.

Durant els passats mesos unes 80 persones ens hem trobat per debatre l’evolució de la Ciutat i les repercussions que ha tengut aquesta evolució sobre el patrimoni i la mateixa trama física i urbana de Palma, però també sobre les persones, els grups i les institucions. El debat ens ha dut a fer un conjunt de propostes que es varen debatre el passat mes de juny entre persones d’un grup important d’entitats. Fruit d’aquest debat presentam una nova proposta.

50 propostes per a millorar la nostra ciutat al segle XXI.

Informe de l’observatori de gentrificació de Palma

La gentrificació és l’expulsió no volguda, ràpida o lenta, de la població resident habitual d’una zona o barri de Palma, per una altra amb més poder adquisitiu. Hi ha hagut una certa experiència històrica a Palma de  gentrificació,  deguda a operacions immobiliàries o projectes públics, però la d’ara és més intensa.